เครื่องยิงตัวอักษร (Inkjet Machine)

เป็นเครื่องใช้ในการยิงตัวอักษรบนผลิตภัณฑ์  วัน/เดือน/ปี  ในการผลิต  ชนิดของสินค้า

  • สินค้าออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

หมวดหมู่:

รายละเอียด

การทำงาน เครื่องยิงตัวอักษร

โดยการทำงานของเครื่องจะมีทั้งแบบหัวยิงอยู่กับที่ และหัวยิงเคลื่อนที่ โดยที่เป็นแบบหัวยิงอยู่กับที่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเคลื่อนที่ผ่านหัวยิง เมื่อเซ็นเซอร์จับผลิตภัณฑ์ได้ก็จะสั่งให้หัวยิง ยิงตัวอักษรตามที่ตั้งค่าไว้